Έρευνα

Η έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο έχει δεσμευτεί στην προώθηση της έρευνας και την παραγωγή της γνώσης προς όφελος της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής.

Το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει την επιστημονική, ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα ως σημαντικό και ουσιαστικό μέρος των ακαδημαϊκών του δραστηριοτήτων. Το Πανεπιστήμιο έχει υιοθετήσει μια δυναμική και ενεργητική στάση απέναντι στην έρευνα, η οποία αντικατοπτρίζεται μέσα από ένα συνεχώς επεκτεινόμενο και ποικίλο ερευνητικό χαρτοφυλάκιο. Τα μέλη ΔΕΠ ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και υποστηρίζονται από το Γραφείο Έρευνας & Καινοτομίας του Πανεπιστημίου.

Ο δικτυακός χώρος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ενημερώνεται διαρκώς με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ερευνητικές πρωτοβουλίες και παρουσιάζει ενδιαφέρον για καθηγητές, φοιτητές και ακαδημαϊκούς, αλλά και κυβερνητικούς και βιομηχανικούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου, ο χώρος λειτουργεί ως εργαλείο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ερευνητικές δομές και τους μηχανισμούς στήριξης, αλλά και για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης εθνικών και διεθνών συνεργασιών, προσφέροντας μια επισκόπηση των συνδεδεμένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, καθώς και των τρέχοντων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Σας ενθαρρύνουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξερευνήσετε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας και να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.

Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNRF)

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNRF) είναι ένας αυτόνομος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με βάση την Κύπρο, που ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει μια ανεξάρτητη πλατφ...

Επιχορηγούμενα Προγράμματα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει ενεργά σε διάφορα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα - είτε μέσω του Πανεπιστημίου ή...

Δημοσιεύσεις

Με οδηγό το διαχρονικό του μότο, “Αριστεία στην Εκπαίδευση”, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παραμένει αφοσιωμένο στην ανάπτυξη και προώθηση της Γνώσης μέσα από τα ακόλουθα...

Top