Σπουδές στο Εξωτερικό

Studying at another university for a year, semester or summer, is often a great way to travel and experience new places and cultures. It is an opportunity to immerse yourself in another way of living that would otherwise be hard to gain. Most students who study abroad rate it as one of the most important part of their university experience. UNIC supports approximately 500 inbound and outbound study abroad students annually, improving internationalisation.

Erasmus

Το Erasmus είναι αναμφίβολα το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα κινητικότητας στον κόσμο....

Global Semesters

We design and operate innovative university-level study abroad programs, primarily for students from the United States and Canada.

Top