Ψηφιακό Νόμισμα (MSc, 3 Εξάμηνα) – Εξ αποστάσεως

στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου

Ψηφιακό Νόμισμα (MSc, 3 Εξάμηνα) – Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Σπουδών (έτη) 3 Εξάμηνα
Τίτλος Σπουδών Digital Currency (MSc, 1 calendar year or 3 semesters)
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική
Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 90

Επισκόπηση

Περιγραφή Προγράμματος

The MSc in Digital Currency is designed to help financial services and business professionals, entrepreneurs, government officials and public administrators better understand the technical underpinnings of digital currency, how it will likely interact with existing monetary and financial systems, and what opportunities exist for innovation in digital currency systems.

The programme seeks to fill an important gap that exists today between the supply of and demand for academic knowledge in the area of digital currency. More specifically, while the interest in digital currencies has skyrocketed in the past few years, academic institutions have been slow to implement academic programs that cover the need for educating specialists in the area, addressing it in its entirety (technical and financial aspects alike).

The programme fills this gap and positions the University of Nicosia at the forefront of academia in this area on a global scale.

The degree is offered online to students worldwide and the first course in the degree pathway, “DFIN-511: Introduction to Digital Currencies”, is available for free as an open enrollment MOOC course to anyone interested in learning more about the fundamental principles of digital currency.

Programme Fees

The first class in the degree pathway, Introduction to Digital Currency, is available for free as an open enrollment, MOOC-like course, to anyone interested in learning more about the fundamental principles of digital currency.

The remaining 8 courses are offered at €1,620 per course, bringing the total tuition fees for the programme to €12,960.

Target Audience

 • Businesspeople / entrepreneurs
 • Financial industry professionals – bankers, lawyers, accountants, auditors
 • Development professionals: Social workers, NGOs, non-profits, development experts
 • Regulatory officials / policy makers
 • Computer scientists who aspire to managerial roles

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

This field offers very good career opportunities. Digital currencies is a field which is growing steadily around the world, and interest in such currencies is anticipated to continue strong. Thus, the global employment outlook is promising.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

The graduate program provides the foundation for admission to a Doctoral degree.

Αξιολόγηση

The University of Nicosia general regulations for examinations, assessment and grading apply.Course assessment usually comprises of a comprehensive final exam. Letter grades are calculated based on the weight of the final exam and the continuous assessment and the actual numerical marks obtained in these two assessment components. Based on the course grades the student’s semester grade point average (GPA) and cumulative point average (CPA) are calculated. For more information, please visit the Academic Rules and Regulations page on our website.

Αποφοίτηση

The program is 90 ECTS credits and may normally be completed in 18 months (3 semesters). Students will be completing 30 ECTS credits in every semester. The minimum CPA for graduation is 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Appreciate the concept of money, money supply, and how the present international financial markets and money transfer systems may be affected by digital currencies.
 • Apprehend the fundamental concepts regarding currencies, central banking and monetary policy and the likely implications of digital currency
 • Study in depth the issues, challenges, prospects and risks of digital currencies
 • Develop a conceptual understanding of the principles and mechanics of digital currency, including cryptography, p2p architecture and public ledgers.
 • Comprehend the structure and regulatory environment of the banking, legal and accounting system and the likely implications of digital currencies on bankers, regulators, law enforcement and tax authorities.
 • Recognize opportunities to use digital currency for innovation to solve societal problems in finance and society at large.

Δομή Προγράμματος

Section: A - Required Courses
Min. ECTS Credits: 60 Max. ECTS Credits: 60
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
DFIN-511 Introduction to Digital Currency 10
DFIN-513 Open Financial Systems 10
DFIN-522 Regulation and Digital Currencies 10
FIN-512 Money and Banking 10
DFIN-524 Blockchain Technology and Applications 10
MGT-523 Principles of Disruptive Innovation 10
Section: B - Electives
Min. ECTS Credits: 30 Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
COMP-530 Cryptographic Systems Security 10
COMP-532 Distributed Systems 10
COMP-263 Digital Currencies in Motion 10
COMP-541 Digital Currency Programming 10
FIN-521 International Currency Markets 10
DFIN-535 Digital Currencies in the Developing World 10
DFIN-591 Thesis 20
DFIN-592 Project 20
FIN-534 Financial Markets and Alternative Investments 10
MIS-536 Emerging Topics and Practical Considerations in Blockchains 6
MIS-545 Programming on the Blockchain 10

Μαθήματα ανά Εξάμηνο

Εξάμηνο 1

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
DFIN-511 Introduction to Digital Currency 10
MGT-523 Principles of Disruptive Innovation 10
DFIN-513 Open Financial Systems 10

Εξάμηνο 2

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
FIN-512 Money and Banking 10
DFIN-522 Regulation and Digital Currencies 10
FIN-521 International Currency Markets 10

Εξάμηνο 3

Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

Top
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
FIN-534 Financial Markets and Alternative Investments 10
MIS-536 Emerging Topics and Practical Considerations in Blockchains 10
DFIN-524 Blockchain Technology and Applications 10