Μεταπτυχιακό στη Θεολογία - Εξ Αποστάσεως

στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου

Θεολογία (ΜΑ, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως

Διάρκεια Σπουδών (έτη) 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα
Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Θεολογία
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική
Μέθοδος Φοίτησης Εξ Αποστάσεως
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 90

Περιγραφή Προγράμματος

Στόχοι

 • Να παρέχει ποιοτική μεταπτυχιακή κατάρτιση σε κληρικούς και λαϊκούς θεολόγους, καθώς επίσης σε δασκάλους, καθότι το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκεται και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε φιλολόγους και πτυχιούχους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και σε αποφοίτους Πανεπιστημίου άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι επι- θυμούν να εμβαθύνουν και να αναπτύξουν τη διεπιστημονική τους κατάρτιση σε ένα σύγχρονο μαθησιακό πλαίσιο της Ορθόδοξης Θεολογίας.
 • Να μελετά τον ρόλο του Χριστιανισμού στον σύγχρονο κόσμο, την ιστορική και θεολογική θεμελίωσή του, τα έργα των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας και τη σχέση της Ορθοδοξίας με άλλα δόγματα και θρησκείες. Ειδική έμφαση δίνεται στη χριστιανική αγωγή, στα πολυμέσα και στους τρόπους με τους οποίους θεωρητικές εξελίξεις μπορούν να βελτιώσουν την παιδαγωγική πρακτική.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών:

 • Ερευνάται ο τομέας των Βιβλικών Σπουδών, της Εκκλησιαστικής Ιστορίας γενικότερα, και της Ιστορίας των Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδος, Βαλκανίων, Ρωσίας και Παλαιφάτων Πατριαρχείων ειδικότερα, καθώς επίσης ο τομέας των Παιδαγωγικών, της Φιλοσοφίας της Παιδείας, της Χριστιανικής Παιδαγωγικής, και της χρήσης των πολυμέσων.
 • Η έρευνα επεκτείνεται στον τομέα των Πατερικών και Αγιολογικών Σπουδών, στον κλάδο της Πατερικής Γραμματείας και Θεολογίας, με βάση τα έργα των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, καθώς και των Αγίων της Κύπρου Επιφανίου και Νεοφύτου του Εγκλείστου.
 • Επίσης, δίνεται έμφαση στον τομέα της Ποιμαντικής Θεολογίας, προκειμένου να καταρτιστούν, ιδιαίτερα οι κληρικοί και οι λαϊκοί, στο ποιμαντικό, κατηχητικό και ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, με παράλληλη εξέταση της σύγχρονης Κοινωνιολογίας και Ηθικής, για την αντιμετώπιση κοινωνικών, ηθικών, βιοηθικών και οικολογικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, η έρευνα επεκτείνεται στη μελέτη και εξέταση παλαιοτέρων και σύγχρονων θρησκειολογικών ρευμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ισλάμ και σε θέματα Διαθρησκειακών Διαλόγων.
 • Μελετάται η Δογματική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σε σχέση με τους Διορθοδόξους και Διαχριστιανικούς Διαλόγους. Διερευνάται το Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο, οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, σε συνάφεια με το υφιστάμενο συνταγματικό πλαίσιο, και η σύγχρονη Kαταστατική Νομοθεσία των Εκκλησιών Κύπρου και Ελλάδας.

Οι σπουδές ολοκληρώνονται με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Μεταπτυχιακού στη Θεολογία. Τα θέματα των διπλωματικών και διδακτορικών εργασιών αντλούνται από τα πορίσματα του Κέντρου Ερευνών Θεολογίας και Πολιτισμού (ΚΕΘΠ) του Τμήματος.

Κέντρο Ερευνών Θεολογίας και Πολιτισμού (ΚΕΘΠ)

Το Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θεωρεί προϋπόθεση του προγράμματός του την έρευνα, την οποία συνδέει με άλλα ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ή ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Το Κέντρο Ερευνών Θεολογίας και Πολιτισμού (ΚΕΘΠ) στοχεύει στην παραγωγή και προώθηση επιστημονικής έρευνας εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, που θα συμβάλλει σε επιστημονικές και πρακτικές ανάγκες της Εκκλησίας και της Πολιτείας, καθώς επίσης στην αλληλοκατανόηση και επικοινωνία των λαών σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως της Κύπρου.

Το ΚΕΘΠ τελεί υπό την υψηλή επιστασία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην εξειδικευμένη Βιβλιοθήκη και τα άλλα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι τίτλοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι αναγνωρισμένοι από τα αρμόδια Τμήματα της Κυπριακής και Ελληνικής Δημοκρατίας και, κατ’ επέκταση των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι των ως άνω Διπλωμάτων:

 • Έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν επιστημονική εξέλιξη σε ερευνητικά κέντρα ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε Πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά, της Κύπρου, της Ελλάδας και, γενικότερα, του Εξωτερικού.
 • Μπορούν να προσληφθούν και να απασχοληθούν σε συναφείς τομείς των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, ή να διοριστούν ως εκπρόσωποι και σύμβουλοι των εν λόγω Εκκλησιών στους Διορθοδόξους, Διεκκλησιαστικούς και Διαθρησκειακούς Διαλόγους.
 • Μπορούν να απασχοληθούν σε Γραφεία Τουρισμού, ως ξεναγοί ή εξειδικευμένοι συνεργάτες, σε θέματα προώθησης του Θρησκευτικού Τουρισμού στην Κύπρο και στην Ελλάδα
 • Έχουν, ακόμη, τη δυνατότητα να εργαστούν στον τομέα της εκπαίδευσης ή της κατήχησης των αποδήμων ομοδόξων του εξωτερικού.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες, και συμμετοχή στην τάξη.

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Αποτελέσματα Φοίτησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα:

 • Αποκτήσουν περιεκτική γνώση των θεμελιωδών αρχών και ιστορικών καταβολών των θρησκειών και των θεμάτων τα οποία ευρίσκονται εις το επίκεντρο της συγχρόνου θεολογικής έρευνας και πρακτικής.
 • Έχουν μία σφαιρική θεώρηση και κατανόηση της χριστιανικής και μη χριστιανικής πίστεως και του διαλόγου ,μεταξύ αυτών.
 • Αντιλαμβάνονται το ρόλο της θρησκείας και της εκκλησίας στα ηθικά, κοινωνικά πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας.
 • Έχουν την ικανότητα διαμορφώσεως παιδαγωγικών προσεγγίσεων αναφορικά με την χριστιανική αγωγή καταλλήλων για ένα πολιτισμικά ποικίλο περιβάλλον.
 • Μπορούν να διεξάγουν έρευνα και συγγραφή πονημάτων επί θεολογικών ζητημάτων καθώς και θα έχουν την δυνατότητα χρήσεως πηγών και κριτικής θεωρήσεως της σχετικής βιβλιογραφίας.

Ακαδημαϊκό Μονοπάτι

Section: A - Υποχρεωτικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 82.5 Max. ECTS Credits: 82.5
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
THEO-510DL Βιβλικές Σπουδές 7.5
THEO-520DL Εκκλησιαστική Ιστορία 7.5
THEO-530DL Παιδαγωγική, Φιλοσοφία της Παιδείας, Χριστιανική Παιδαγωγική και Πολυμέσα 7.5
THEO-540DL Πατρολογία και Αγιολογία 7.5
THEO-550DL Θρησκειολογία και Διαθρησκειακοί Διάλογοι 7.5
THEO-560DL Ποιμαντική, Χριστιανική Ηθική, Κοινωνιολογία, Οικολογία και Βιοηθική 7.5
THEO-570DL Δογματική, Διορθόδοξοι και Διαχριστιανικοί Διάλογοι 7.5
THEO-600DL Διπλωματική Εργασία 30
Section: B - Επιλεγόμενα Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 7.5 Max. ECTS Credits: 7.5
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
THEO-580DL Χριστιανική Λατρεία, Υμνολογία και Τέχνη 7.5
THEO-590DL Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο 7.5

Ανάλυση Εξαμήνου

Εξάμηνο 1

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
THEO-510DL Βιβλικές Σπουδές 7.5
THEO-520DL Εκκλησιαστική Ιστορία 7.5
THEO-540DL Πατρολογία και Αγιολογία 7.5
THEO-550DL Θρησκειολογία και Διαθρησκειακοί Διάλογοι 7.5

Εξάμηνο 2

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
THEO-530DL Παιδαγωγική, Φιλοσοφία της Παιδείας, Χριστιανική Παιδαγωγική και Πολυμέσα 7.5
THEO-560DL Ποιμαντική, Χριστιανική Ηθική, Κοινωνιολογία, Οικολογία και Βιοηθική 7.5
THEO-570DL Δογματική, Διορθόδοξοι και Διαχριστιανικοί Διάλογοι 7.5
THEO-580DL Χριστιανική Λατρεία, Υμνολογία και Τέχνη 7.5

Εξάμηνο 3

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
THEO-600DL Διπλωματική Εργασία 30
Top