Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως

στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου

Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως

Διάρκεια Σπουδών (έτη) 4 έτη
Τίτλος Σπουδών Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο, 4 έτη) – Distance Learning
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική
Μέθοδος Φοίτησης Full-time or Part-time
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 240

Επισκόπηση

Περιγραφή Προγράμματος

The general aim of the programme is to prepare primary teachers who will teach children between the ages 6 and 12. This means that the candidate teacher should acquire the necessary knowledge, skills, and attitudes that will enable her/him to organize a learning environment that will nurture the cognitive development of children as well as their social, emotional, and moral development. Both course content and methodology aim at forming a reflective educator, a teacher who is capable of rethinking and evaluating her/his decisions and has the disposition and ability for corrective action.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Graduates of the Primary Education program are employed in public and private primary schools, either as part-time or full-time teachers. Other options include employment by other educational or child-care organizations, research centers, or NGOs.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Graduates of the programme can be accepted into Second Cycle degrees (Master’s Degree).

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες, και συμμετοχή στην τάξη.

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε ένα μάθημα, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

On completion of the programme the student will be able to:

  1. Identify the school’s role in contemporary society and especially its mission for promoting democratic values, collaboration and mutual understanding, interculturalism and active citizenship.
  2. Relate the basic concepts and principles of Education Sciences and to actual teaching practice.
  3. Review the basis of educational theory and practice, through historical, philosophic, psychological, and sociological approaches.
  4. Identify and use the required teaching skills for effective planning and teaching.
  5. Identify and use the teaching competencies that will enable them to facilitate their pupils’ critical thinking, active learning, and creativity.
  6. Develop and implement research skill and lifelong learning competences and attitudes.
  7. Function as agents of social change and improvement within the educational institutions they will be working with.

Δομή Προγράμματος

Section: A - Υποχρεωτικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 25 Max. ECTS Credits: 25
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
EDUS-100DL Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής 5
EDUS-110DL Εξελικτική Ψυχολογία 5
EDUS-200DL Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 5
EDUS-204DL Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα 5
EDUS-207DL Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση 5
Section: B - Κύκλος Α: Επιστήμες Αγωγής
Min. ECTS Credits: 20 Max. ECTS Credits: 20
Notes: Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιλέξει την Πτυχιακή Εργασία (EDUS-499DL) το Minimum συμπληρωμένων ECTS είναι 26. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει την Πτυχιακή Εργασία (EDUS-499DL) το Minimum συμπληρωμένων ECTS είναι 20.
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
EDUS-105DL Ιστορία της Εκπαίδευσης 5
EDUS-205DL Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 5
EDUS-301DL Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 5
EDUS-305DL Φιλοσοφία της Παιδείας 5
EDUS-401DL Συγκριτική Παιδαγωγική 5
EDUS-404DL Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια 5
EDUS-406DL Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 5
EDUS-499DL Πτυχιακή Εργασία 11
Section: C - Κύκλος Α: Ψυχολογία
Min. ECTS Credits: 10 Max. ECTS Credits: 10
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
EDUS-211DL Εκπαιδευτική Ψυχολογία 5
EDUS-311DL Γνωστική Ψυχολογία και Ανάπτυξη 5
EDUS-312DL Θεωρίες Μάθησης 5
EDUS-313DL Κοινωνική Ψυχολογία 5
Section: D - Κύκλος Β: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 54 Max. ECTS Credits: 54
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
EDUE-131DL Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-150DL Τέχνη στο Δημοτικό Σχολείο 4
EDUE-160DL Μουσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο 4
EDUE-240DL Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-245DL Αρχές και Μέθοδοι Ιστορίας 3
EDUE-246DL Εισαγωγή στη Γεωγραφία 3
EDUE-255DL Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο 4
EDUS-120DL Θεωρία της Γλώσσας 6
EDUS-121DL Νεοελληνική Γλώσσα Ι 6
EDUS-170DL Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής 4
EDUS-206DL Στατιστική στην Εκπαίδευση 6
EDUS-247DL Χριστιανική Αγωγή 2
Section: E - Κύκλος Β: Γλώσσα
Min. ECTS Credits: 6 Max. ECTS Credits: 6
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
EDUE-220DL Νεοελληνική Λογοτεχνία 6
EDUE-320DL Παιδική Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο 6
Section: F - Κύκλος Β: Μαθηματικά
Min. ECTS Credits: 6 Max. ECTS Credits: 6
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
EDUE-132DL Θέματα Σύγχρονων Μαθηματικών 6
EDUE-231DL Επίλυση Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο 6
Section: G - Κύκλος Β: Φυσικές Επιστήμες
Min. ECTS Credits: 6 Max. ECTS Credits: 6
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
EDUE-140DL Πειραματική Μελέτη Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-141DL Περιβάλλον και Ζωντανοί Οργανισμοί στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-142DL Περιβαλλοντικά Θέματα στο Δημοτικό Σχολείο 6
Section: H - Κύκλος Β: Τέχνες
Min. ECTS Credits: 6 Max. ECTS Credits: 6
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
EDUE-350DL Εικαστικές Έννοιες και Εφαρμογές στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-361DL Εργαστηριακές Προσεγγίσεις στη Μουσική Εκπαίδευση στο Δημοτικό 6
Section: I - Κύκλος Γ: Διδακτική Μεθοδολογία και Σχολική Εμπειρία
Min. ECTS Credits: 47 Max. ECTS Credits: 47
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
EDUE-226DL Διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης 4
EDUE-227DL Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας 6
EDUE-297DL Σχολική Εμπειρία Ι 5
EDUE-331DL Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-340DL Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-345DL Διδασκαλία Κοινωνικών Θεμάτων 2
EDUE-397DL Σχολική Εμπειρία ΙΙ 5
EDUE-497DL Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ 10
EDUS-265DL Εκπαιδευτική Τεχνολογία 3
Section: J - Κύκλος Δ: Ειδίκευση – Γλώσσα
Min. ECTS Credits: 24 Max. ECTS Credits: 24
Notes: Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιλέξει την Πτυχιακή Εργασία (EDUS-499) το Minimum συμπληρωμένων ECTS είναι 18. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει την Πτυχιακή Εργασία (EDUS-499DL) το Minimum συμπληρωμένων ECTS είναι 24. Επιλογή μίας περιοχής και συμπλήρωση 24 ECTS. Οι περιοχές και τα μαθήματα τους είναι οι ακόλουθες: (1) Γλώσσα: EDUS-221DL,222DL,225DL,321DL,322DL,325DL (το μη επιλεγέν μάθημα Γλώσσας από τα επιλεγόμενα του Κύκλου Γ – Σπουδές Περιεχομένου). (2) Μαθηματικά/Φυσικές Επιστήμες: EDUE-431DL,441DL, EDUS-432DL,440DL (τα μη επιλεγέντα μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών από τα επιλεγόμενα του Κύκλου Γ – Σπουδές Περιεχομένου). (3) Τέχνες: EDUS-250DL,260DL,326DL,362DL,450DL. (4) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση/Ειδική Εκπαίδευση: EDUS-208DL,280DL,307DL,380DL,381DL,407DL.
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
EDUE-431DL Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών 6
EDUE-441DL Πληροφορική Υποστήριξη για τις Φυσικές Επιστήμες 6
EDUS-208DL Μορφές Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 6
EDUS-221DL Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ 6
EDUS-222DL Νεότερη Κυπριακή Λογοτεχνία 6
EDUS-225DL Αγωγή Λόγου 6
EDUS-250DL Ιστορία της Τέχνης 6
EDUS-260DL Δημιουργικότητα στη Μουσική Εκπαίδευση 6
EDUS-280DL Θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής 6
EDUS-307DL Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο 6
EDUS-321DL Ελληνική Γραμματεία και Πολιτισμός 6
EDUS-322DL Ειδικά Θέματα Λογοτεχνίας 6
EDUS-325DL Θεατρική Αγωγή και Θεατρικό Παιγνίδι 6
EDUS-326DL Δημιουργικό Θέατρο 6
EDUS-362DL Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προοπτικές στη Μουσική Εκπαίδευση 6
EDUS-380DL Ευρωπαική και Διαπολιτισμική Διάσταση στην Εκπαίδευση 6
EDUS-381DL Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση 6
EDUS-407DL Προβλήματα Μάθησης και Συμπεριφοράς 6
EDUS-432DL Η Χρήση Σύγχρονης Τεχνολογίας στη Διδακτική των Μαθηματικών 6
EDUS-440DL Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 6
EDUS-450DL Ανάλυση Έργων Τέχνης 6
Section: K - Κύκλος Ε: Γενική Μόρφωση
Min. ECTS Credits: 24 Max. ECTS Credits: 24
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
ANTH-105ADL Πολιτισμική Ανθρωπολογία 6
DES-260DL Photography I 6
EDUS-099DL Ακαδημαϊκός Γραμματισμός 6
EDUS-145DL Ιστορία της Κύπρου 6
EDUS-148DL Ηθική 6
EDUS-186DL Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 6
EDUS-248DL Χριστιανική Ηθική και Σύγχρονος Κόσμος 6
EDUS-346DL Κοινωνιολογία της Θρησκείας 6
EDUS-347DL Κοινωνιολογία-Ψυχολογία Οικογένειας 6
ENGL-102DL Western World Literature and Composition 6
EUS-105DL Introduction to the European Union 6
EUS-201DL European Geography 6
EUS-210DL European Cultures 6
LALI-120DL Introduction to Fiction 6
PSY-110 General Psychology I 6
PSY-250ADL Psychology of Personality 6
PSY-330DL Psychology of Gender 6
Section: L - Κύκλος ΣΤ: Ξένη Γλώσσα
Min. ECTS Credits: 12 Max. ECTS Credits: 12
Notes:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS Credits
EDUS-175DL Αγγλική Γλώσσα Ι 6
EDUS-275DL Αγγλική Γλώσσα ΙΙ 6
Top